Record details

Title
    Granát - významná průmyslová surovina
Statement of responsibility
    Jiří Chrt, Pavel Zimmerhakl
Author
    Chrt, Jiří
    Zimmerhakl, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 9
Pages
    s. 269-272
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    abrazíva
    ceny
    filtrační materiály
    granáty
    ložiska nerud
    produkce
    těžba surovin
    úprava surovin
    zásoby
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Solopysky
    Svět
Keyword
    Granát
    Průmyslová
    Surovina
    Významná
Abstract (in czech)
   Průmyslové použití granátů má staletou tradici. Jeho těžba byla zahájena v r. 1878 na ložisku Barton Mines v USA, které jsou dosud největším producentem i spotřebitelem granátových koncentrátů. Granáty s vyšší příměsí železa a hliníku se používají v mnoha průmyslových odvětvích jako abrazíva (almandin, andradit) a v médiích na filtraci vod. V Českém masívu se počítá s těmito zdroji obecného granátu: granátickými svory, eklogity, granátovci a granátickými skarny, amfibolity, granátickými kvarcity a vybranými aluviálními ložisky. V rámci projekčních prací byla prověřena lokalita granátických svorů v Solopyskách u Kutné Hory. Zkouškou upravitelnosti magnetickou separací byl získán kvalitní granátový koncentrát.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012