Record details

Title
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
Statement of responsibility
    Jaromír Jedlička
Author
    Jedlička, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 5
Pages
    s. 475-477
Year
    2008
Notes
    4 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.4
    551.7
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    eroze vodní
    erozní tvar
    geologie regionální
    kaňon
    kvartér
    litostratigrafie
    národní park
    ochrana přírody
    paleozoikum
    prekambrium
    reliéf
Geographical name
    Arizona
    Grand Canyon (Arizona)
    Spojené státy americké
Keyword
    Canyon
    Grand
    Stratigrafie
    Světová
    Učebnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012