Record details

Title
    Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
Author
    Brož, Milan
    Gvoždík, Libor
    Havlová, Václava
    Holeček, Jan
    Kasíková, Jana
    Michálková, Jana
    Najser, Jan
    Novák, Petr
    Nováková, Lucie
    Rukavičková, Lenka
    Sosna, Karel
    Vaněček, Mirko
    Záruba, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012
Pages
    1
Keyword
    Granite
    Matrix
    Overall
    Permeability
    Project
    Review
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014