Record details

Title
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 53, DEC 15
Year
    2013
Notes
    Projekt: ME10083, GA MŠk3cav_un_auth*0263561
    Překlad názvu: Granites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Rozsah: 13 s.
Subject category
    geochemistry
    granite
    Moldanubian batholith
    petrography
Keyword
    Granity
    Ložiska
    Okrouhlá
    Radouň
    Uranového
Abstract (in czech)
   Na ložisku uranových rud Okrouhlá Radouň byly nalezeny dva typy dvojslídných granitů: (1) Převažující varietou je stejnozrnný leukogranit typu Deštná. (2) Méně rozšířenou varietou je porfyrický granit typu Dívčí Kopy, který je o něcostarší než leukogranit typu Deštná.
Abstract (in english)
   Two petrographic varieties of two-mica granites were distinguished in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit: (1) The prevailing variety is equigranular leucogranite of the Deštná type. (2) The less widespread variety is porphyritic granite of the Dívčí Kopy type, which behaves as relatively older than the Deštná leucogranite.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014