Record details

Title
    Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group - Abstracts (Variant.)
Author
    René, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 8
Pages
    p. 58
Year
    1999
Notes
    5 bibl.
Subject group
    dajka
    geochronologie
    granodioritový porfyrit
    lamprofyry
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    rudy U
    tektonika extenzní
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Čechy
    Deštná (Jindřichův Hradec)
Keyword
    Beginning
    Evidence
    Extension
    Granodiorite
    Moldanubian
    Porphyries
    Post-Variscan
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012