Record details

Title
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
Statement of responsibility
    David Dolejš
Other titles
    A granodiorite intrusion near Lubná SW of Rakovník
Author
    Dolejš, David
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 20-21
Year
    1994
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    Barrandien
    granodiorit
    kámen stavební
    proterozoikum
    vrásnění prekambrická
Geographical name
    ČR-Čechy
    Lubná
    Příčina
Keyword
    12-14
    Granodioritová
    Intruze
    Jz
    Lubné
    Rakovník
    Rakovníka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012