Record details

Title
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Paleoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
Other titles
    Grafitizace organické hmoty a fluidně ukládaný grafit v paleoproterozoických (birimienských) černých břidlicích zelenokamenového pásu Kaya-Goren v Burkině Faso (západní Afrika)
Author
    Kříbek, Bohdan
    Laufek, František
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Metamorphic Geology
Vol./nr.
    Roč. 26, č. 9
Pages
    22
Year
    2008
Thesaurus term
    Birimian, crystallinity, graphite, Raman spectra, reflectance
Keyword
    Africa
    Belt
    Birimian
    Black
    Burkina
    Faso
    Fluid-deposited
    Graphite
    Graphitization
    Greenstone
    Kaya-Goren
    Matter
    Organic
    Paleoproterozoic
    Shales
    West
Abstract (in czech)
   Grafitizace v horninách birimienu v západní Africe
Abstract (in english)
   carbonaceous matter in sub-greenschist and greenschist facies metamorphic rocks of the Birimian consists od a mixture of carbonaceous phases. In the carbonaceous rocks investigated, the process of graphitization is accompanied by the crystalization of graphite in situ or by precipitation of graphite from external metamorphic or hydrothermal fluids.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014