Record details

Title
    Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian (Llandovery and Wenlock) of Bohemia
Statement of responsibility
    Petr Štorch
Author
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological journal
Vol./nr.
    Vol. 29, no. 2
Pages
    p. 137-165
Year
    1994
Notes
    9 obr., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. J. (Chichester).
Subject group
    Barrandien
    Graptoloidea
    silur
    zóny biostratigrafické
Subject category
    korelace stratigrafické
    pražská pánev
Geographical name
    Běchovice
    Beroun
    ČR-Čechy
    Hýskov
    Praha
    Zadní Třebáň
    Želkovice
Keyword
    Biostratigraphy
    Bohemia
    Graptolite
    Llandovery
    Lower
    Silurian
    Wenlock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012