Record details

Title
    Graptolite biozones of the Kopanina and Přídolí formations in the upper Silurian of central Bohemia
Statement of responsibility
    Alois Přibyl
Other titles
    Graptolitové biozóny kopaninského a přídolského souvrství ve středočeském svrchním siluru
Author
    Přibyl, Alois, 1914-1988
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 28, no. 2
Pages
    p. 149-167, obr. příl.
Year
    1983
Notes
    2 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    56
Keyword
    Biozones
    Bohemia
    Central
    Formations
    Graptolite
    Kopanina
    Přídolí
    Silurian
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014