Record details

Title
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Petr Kraft, Jaroslav Kraft
Other titles
    Graptolite assemblages in the boundary interval of the Klabava and Šárka formations and their space distribution (Ordovician, Prague Basin)
Author
    Kraft, Jaroslav, 1940-
    Kraft, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 97-99
Year
    2002
Notes
    1 obr., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    arenig
    Barrandien
    geologie regionální
    Graptolithina
    llanvirn
    lokalita fosiliferní
    ordovik
    plankton
    pražská pánev
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Klabava (Rokycany)
    Mýto (Rokycany)
    Praha-Vokovice
    Rokycany
Keyword
    12-24
    12-32
    12-33
    12-34
    12-41
    Beroun
    Graptolitová
    Hořovice
    Hraničního
    Intervalu
    Klabavského
    Ordovik
    Pánev
    Plzeň
    Praha
    Pražská
    Prostorového
    Rozšíření
    Souvrství
    Společenstva
    šáreckého
    Zdice
Abstract (in english)
   The graptoloid assemblages from the upper part of the Klabava and lower part of Šárka formations (upper Arenigian to lower Llanvirnian) were analysed. Three biotopes dependent on bathymetric conditions were distinguished in both formationsThe graptoloid assemblages from the upper part of the Klabava and lower part of Šárka formations (upper Arenigian to lower Llanvirnian) were analysed. Three biotopes dependent on bathymetricconditions were distinguished in both formations.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012