Record details

Title
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
Statement of responsibility
    Jiří Svoboda
Author
    Svoboda, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
Vol./nr.
    Vol. 1992
Pages
    p. 9-19
Year
    1996
Notes
    7 tab., 3 s.bibl.
    České resumé
Subject group
    archeologie
    chronostratigrafie
    datování C14
    glaciály
    kvartér moravských úvalů
    pleistocén-svrchní
    půda fosilní
    spraš
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
    Milovice (Kroměříž)
    Pavlov (Břeclav)
    Petřkovice (Nový Jičín)
    Polsko
    Přerov-Předmostí
    Rakousko-Niederösterreich
    Slovensko
Keyword
    Area
    Chronologies
    Danube
    Epigravettian
    Gravettian
    Middle
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012