Record details

Title
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
Other titles
    Gravity survey of continuation of the Holštejn cave
Author
    Blecha, Vratislav
    Kalenda, Pavel
    Kučera, Jaroslav
    Mravec, Pavol
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Speleofórum
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    caves
    gravity surveys
    Moravian Karst
    speleology
Keyword
    Gravimetrický
    Holštejnské
    Jeskyně
    Pokračování
    Průzkum
Abstract (in czech)
   Pomocí pozemního gravimetrického průzkumu bylo nalezeno dalšípokračování Holštejnské jeskyně v severní části moravského krasu
Abstract (in english)
   Prolongation of the Holštejn cave in the northern part of the Moravian karst was found by ground gravity survey
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012