Record details

Title
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek, Petr Tábořík, Jan Hradecký
Other titles
    Gravitational disintegration of the Čertův Mlýn Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Tábořík, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 124-129
Year
    2007
Notes
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    550.3
    550.8
    551.3
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    holocén
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    metoda odporová
    pohoří
    pohyb svahový
    pole gravitační
    sesuv
    tomografie
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Morava (Česko)
    Radhošť, hora-oblast (Moravskoslezské Beskydy, Česko)
Keyword
    25-23
    Beskydy
    Čertova
    Gravitační
    Hřbetu
    Mlýna
    Moravskoslezské
    Radhoštěm
    Rozpad
    Rožnov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012