Record details

Title
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
Statement of responsibility
    František Hubatka, Oldřich Krejčí, Jiří Sedlák
Other titles
    6th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Donovaly-Nízké Tatry, May 3-6, 2001 (Variant.)
Author
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Sedlák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 13
Pages
    p. 64
Year
    2001
Notes
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    anomálie tíhová
    bradlo
    brunovistulikum
    geologie ropná
    hustota
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    mapa gravimetrická
    příkrov
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Carpathian
    Contact
    Gravity
    Images
    Massif
    West
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012