Record details

Title
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
Statement of responsibility
    Miroslav Bielik, Károly Kloska, Bruno Meurers, Jan Švancara, Stanisław Wybraniec, Tamas Fancsik, Marek Grad, Tomáš Grand, Aleksander Guterch, Martin Katona, Czesław Królikowski, Ján Mikuška, Roman Pašteka, Zdzisław Petecki, Olga Polechońska, Diethard Ruess, Viktória Szalaiová, Ján Šefara and Jozef Vozár
Author
    Bielik, Miroslav
    Fancsik, Tamas
    Grad, Marek
    Grand, Tomáš
    Guterch, Aleksander
    Katona, Martin
    Kloska, Károly
    Królikowski, Czesław
    Meurers, Bruno
    Mikuška, Ján
    Pašteka, Roman
    Petecki, Zdzisław
    Polechońska, Olga
    Ruess, Diethard
    Szalaiová, Viktória
    Šefara, Ján
    Švancara, Jan
    Vozár, Jozef, 1939-
    Wybraniec, Stanisław
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 3
Pages
    p. 145-156
Year
    2006
Notes
    3 obr.
    Bibliografie na s. 155-156
    il.
    Zkr. název ser.: Geologica carpath.
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    55
Subject group
    anomálie Bouguerova
    Český masiv
    mapa gravimetrická
    mezinárodní spolupráce
    pole gravitační
    profil geofyzikální
    Západní Karpaty
    zpracování dat
Geographical name
    Česko
    Evropa
    Maďarsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
Keyword
    2000
    Anomaly
    CELEBRATION
    Gravity
    Map
    Region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012