Record details

Title
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
Author
    Kujal, Roman
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 155-161
Year
    2009
Notes
    Projekt: 1P05ME781, GA MŠk
    Projekt: 1QS300460551, GA AV ČR
    Projekt: IAA300460507, GA AV ČR
    Projekt: LC506, GA MŠk, CZ
    Rozsah: 7 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Bohemian Massif
    geodynamic network HIGHLANDS
    gravity measurement
Keyword
    Bohemian
    Geodynamic
    Gravity
    HIGHLANDS
    Massif
    Measurements
    Network
    Region
Abstract (in english)
   In 2007 and 2008 there were realized gravity measurements using the gravimeter Scintrex CG-5 on sites of geodynamic networks HIGHLANDS and fundamental gravity sites of the Czech Gravity Reference Network. Preliminary time changes in gravity differences among sites were assessed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012