Record details

Title
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
Statement of responsibility
    Jiří Sedlák, Ivan Gnojek, Stanislav Zabadal and Josef Šrámek
Other titles
    Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group : 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group : 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19-22, 2006 (Variant.)
Author
    Gnojek, Ivan
    Sedlák, Jiří
    Šrámek, Josef
    Zabadal, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 120-121
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    Bibliografie na s. 120-121
    il.
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    55
Subject group
    anomálie tíhová
    česká křídová pánev
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krkonošsko-jizerský pluton
    krystalinikum
    lužický pluton
    mapa gravimetrická
    pluton
    podkrkonošská pánev
    pokryv sedimentární
    profil geofyzikální
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Polsko - jihozápad
    SRN-Sachsen
Keyword
    Gravity
    Krkonoše-Jizera
    Modelling
    Pluton
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012