Record details

Title
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
Statement of responsibility
    František Novák, Jiří Jansa, Antonín Zeman, Ondřej Navrátil, Vladimír Šrein
Other titles
    Greigite from the Cypris Formation in the Družba Mine in the Sokolov Basin [North-West Bohemia]
Author
    Jansa, Jiří
    Navrátil, Ondřej
    Novák, František
    Šrein, Vladimír
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 2
Pages
    s. 95-105
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    metoda termická
    metody termické
    mikrosonda elektronová
    minerály
    miocén-spodní
    mřížkové konstanty
    sokolovská pánev
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Sokolov
Keyword
    Cyprisového
    Dole
    Družba
    Greigit
    Pánvi
    Sokolovské
    Souvrství
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012