Record details

Title
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
Statement of responsibility
    Jan Kukačka & Viola Altová & Jiří Bruthans & Ondřej Zeman
Other titles
    Podzemni tok v kristalinskih karbonatih (pogorje Jeseniky, Češka Rep.): Uporaba tokovne termometrije in bilance podzemne vode za omejnitev zaledij
Author
    Altová, Viola
    Bruthans, Jiří
    Kukačka, Jan
    Zeman, Ondřej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 1
Pages
    p. 125-131
Year
    2008
Notes
    4 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Classfication no.
    55(1)
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    horniny karbonátové
    hydrodynamika
    hydrologie krasová
    kras
    malé povodí
    ponor
    pramen
    silesikum
    teplota
    voda podzemní
    vodivost elektrická
    vodní režim
Geographical name
    Branná (Šumperk, Šumperk)
    Horní Lipová (Jeseník, Jeseník)
    Morava (Česko)
    Vápenná (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Balance
    Carbonates
    Catchment
    Crystalline
    Czech
    Delineation
    Flow
    Groundwater
    Jeseniky
    Mts
    Rep
    Stream
    Thermometry
    Using
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012