Record details

Title
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
Statement of responsibility
    Oldřich Fejfar, Gerhard Storch and Heinz Tobien
Other titles
    Festband für Herrn Professor Wighart von Koenigswald anlässlich seines 65, Geburtstages - zweiter Teil (Variant.)
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Storch, Gerhard
    Tobien, Heinz
Language
    anglicky
Source title - serial
    Palaeontographica. Abteilung A, Paläozoologie - Stratigraphie
Vol./nr.
    Vol. 278, no. 1-6
Pages
    p. 97-111, 1 příl.
Year
    2006
Notes
    9 obr., 1 tab. v textu, 1 pl. v příl.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Palaeontographica, Abt. A (Stuttgart)
Classfication no.
    599
Conspectus category
    56
Subject group
    Insectivora
    krasová výplň
    Lagomorpha
    Mammalia
    pliocén
    popis taxonů
    Rodentia
    taxonomie
    terciér
    Západní Karpaty
    zuby
Geographical name
    Hesensko (Německo)
    Porýní-Falc (Německo)
    Slovensko
Keyword
    Assemblage
    Germany
    Gundersheim
    Micromammalian
    Ruscinian
    Third
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012