Record details

Title
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
Statement of responsibility
    František Čech, Konstantin V. Fomkin, Juraj Franců
Other titles
    Depthward zonality of hydrocarbon generation as a base for oil and natural gas forecasts in sedimentary basins
Author
    Čech, František
    Fomkin, Konstantin V.
    Franců, Juraj, 1957-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 4
Pages
    s. 333-338
Year
    1991
Notes
    4 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    akumulace uhlovodíků
    chemismus uhlovodíků
    kolektorské vlastnosti
    kolektory
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vlastnosti kolektorské
Keyword
    Bazénoch
    Hĺbková
    Plynu
    Prognózovánia
    Ropy
    Sedimentárnych
    Tvorby
    Uhlovodíkov
    Východisko
    Zonálnosť
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012