Record details

Title
    Hadí fauna z Děvínské Nové Vsi (Slovenská republika) ve vztahu k evoluci evropských hadích společenstev
Other titles
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene