Record details

Title
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
Statement of responsibility
    Roman Skála
Other titles
    Glass from Haiti - probably the oldest known tectites
Author
    Skála, Roman
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 9-10
Pages
    s. 285-289
Year
    1993
Notes
    4 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    analýza hornin
    datování
    křída
    sklo vulkanické
    tektity
    terciér
Geographical name
    Haiti
Keyword
    Haitská
    Nejstarší
    Pravděpodobně
    Skla
    Tektity
    Známé
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012