Record details

Title
    Heat flow variation with depth in Poland: evidence from equilibrium temperature logs in 2.9-km-deep well Torun-1
Author
    Čermák, Vladimír
    Majorowicz, J.
    Szewczyk, J.
    Šafanda, Jan
    Wróblewska, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    International Journal of Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 2
Pages
    s. 307-315
Year
    2008
Notes
    Projekt: 4 T12B 00429, Polish Ministry of Science, V, PL
    Překlad názvu: Variace tepelného toku s hloubkou v Polsku, odvozené z ustáleného teplotního profilu vrtu Toruň-1, hlubokého 2.9 km
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    equilibrium deep temperature logs
    heat flow variation with depth
    Northwestern Poland
Keyword
    2.9-km-deep
    Depth
    Equilibrium
    Evidence
    Flow
    Heat
    Logs
    Poland
    Temperature
    Torun-1
    Variation
    Well
Abstract (in czech)
   Přesná teplotní karotáž 5.5 km hlubokého vrtu Toruň-1 do hloubky 2 930 m, provedená 26 let po dokončení vrtu, poskytla informaci o ustálených a klimaticky neporušených teplotních poměrech v hloubce pod 2 km v severozápadním Polsku. Pozorovaný teplotní gradient spolu s odhady tepelné vodivosti naznačují pro tuto oblast hodnoty zemského tepelného toku 50 - 60 mW/m2.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013