Record details

Title
    Heavy Metals in Some Parts of the ecosystem of Surface Waters of South Bohemia
Statement of responsibility
    Karel Drbal
Author
    Drbal, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Ekológia
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 3
Pages
    s. 327-328
Year
    1991
Notes
    7 tab., 7 sch., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Ekológia (ČSFR)
Subject group
    analýza hornin
    ekologie
    hydrochemie
    kovy těžké
    povrchové recipienty
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jižní Čechy
Keyword
    Bohemia
    Ecosystem
    Heavy
    Metals
    Parts
    South
    Surface
    Waters
Abstract (in czech)
   Obsah těžkých kovů byl sledován ve vodách, sedimentech a vodních rostlinách rybníků jižních Čech, dále ve vodě řeky Lužnice a Blanice. Ve vodách řek a rybníků byl obsah těžkých kovů ovlivněn geochemickým charakterem povodí, podstatný vliv má i zemědělská výroba. Obsah těžkých kovů v sedimentech rybníků je závislý na obsahu organické hmoty. Byl zjištěn vztah mezi obsahem kovů v sedimentu a hodnotou pH vodného výluhu sedimentu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012