Record details

Title
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
Statement of responsibility
    Martin Števko, Jiří Sejkora a Daniel Ozdín
Other titles
    Henclová - new occurrence of pseudomalachite in the Slovak Republic
Author
    Ozdín, Daniel
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Števko, Martin
Language
    sla
    slovensky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    4
    s. 36-39
Year
    2008
Notes
    1 diagr., 3 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    fosforečnany
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    pseudomalachit
    rudy Cu
    sběratelství
    Západní Karpaty
Thesaurus term
    Gemericum unit
    Henclová
    pseudomalachite
    Slovak Republic
    X-ray powder diffraction
Geographical name
    Henclová (Slovensko)
    Slovensko
Keyword
    Henclová
    Lokalita
    Nová
    Pseudomalachitu
    Republike
    Slovenskej
Abstract (in english)
   Pseudomalachite was found at mine dumps of the occurrence Breziny, about 200 m northern from the Henclová village, the Slovenské Rudohorie Mountains, Slovak Republic. It forms hemispherical aggregates and crusts (up to 3 x 3 cm in size) in the cavities of quartz gangue in association with malachite, goethite and rare relics of primary chalcopyrite. Surface of its spherical aggregates is formed by tiny (up to 80 microns) tabular crystals. Pseudomalachite aggregates are dark green, non-diaphanous and they have a shimmer to vitreous luster.
Abstract (other)
   Pseudomalachit bol nájdený na halde lokality Breziny, cca 200 m severne od obce Henclová, Slovenské rudohorie, Slovenská republika. Vytvára pologuľovité agregáty a povlaky (max. 3 x 3 cm veľké) v dutinách kremeňa v asociácii s malachitom, goethitom, a vzácnymi reliktami primárneho chalkopyritu. Povrch jeho guličkovitých agregátov je tvorený drobnými (do 80 mikrónov veľkými) tabuľkovitými kryštálmi. Agregáty pseudomalachitu sú tmavo zelené, nepriehľadné a majú nevýrazný až sklený lesk
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    15. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012