Record details

Title
    Heterogeneity of the Variscan lower continental crust and upper mantle: whole-rock geochemistry and isotopic data from the Náměšť Granulite Massif (Bohemian Massif, Czech Republic)
Author
    Erban, Vojtěch
    Fanning, Mark Christopher
    Hasalová, Pavlína
    Janoušek, Vojtěch
    Kusbach, Vladimír
    Schulmann, Karel
    Ulrich, Stanislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    v
Pages
    1
Keyword
    Bohemian
    Continental
    Crust
    Czech
    Data
    Geochemistry
    Granulite
    Heterogeneity
    Isotopic
    Lower
    Mantle
    Massif
    Náměšť
    Republic
    Upper
    Variscan
    Whole-rock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014