Record details

Title
    Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
Statement of responsibility
    Jozef Határ, Ľubomír Hraško, Jozef Václav
Author
    Határ, Jozef
    Hraško, Ľubomír
    Václav, Jozef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 5
Pages
    p. 621-654
Year
    1989
Notes
    12 obr., 3 tab. foto, 6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie magmatických hornin
    hlubinné horniny s křemenem
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Carpathians
    First
    Granite
    Hidden
    Intrusion
    Kind
    Mineralization
    Mo(-W
    Near
    Object
    Rochovce
    Stockwork
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012