Record details

Title
    High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
Statement of responsibility
    Jiří Babůrek
Other titles
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic belts: Joint meeting of Geologische Vereinigung e.V. - Česká geologická společnost: proceedings (Variant.)
    Vysoko-, středně- a nízkotlaké minerální asociace z české části jednotky Královského hvozdu v moldanubiku jihozápadních Čech
Author
    Babůrek, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 1-2
Pages
    p. 115-126
Year
    1995
Notes
    11 obr., 1 tab., 18 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    metamorfismus
    minerály horninotvorné
    rula
    šumavské moldanubikum
    teplota
    tlak
    zónografie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Královský hvozd
    SRN-Bayern
Keyword
    Assemblages
    Bohemia
    Czech
    High
    Hvozd
    KHU
    Královský
    Low
    Medium
    Moldanubian
    Pressure
    SW
    Unit
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012