Record details

Title
    High resolution temperature measurements in the borehole Yaxcopoil-1, Mexico
Author
    Burkhardt, H.
    Čermák, Vladimír
    Heidinger, P.
    Popov, Y.
    Šafanda, Jan
    Wilhelm, H.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Meteoritics & Planetary Science
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 6
Pages
    s. 813-819
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/03/0997, GA ČR3cav_un_auth*0000917
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Projekt: WI687/17-1, Deutsche Forschungsgemeinschaft, DE3cav_un_auth*0052841
    Překlad názvu: Přesná měření teploty ve vrtu Yaxcopoil-1, Mexiko
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    borehole
    Mexico
    temperature measurements
Keyword
    Borehole
    High
    Measurements
    Mexico
    Resolution
    Temperature
    Yaxcopoil-1
Abstract (in czech)
   V rámci Mezinárodního programu hlubinného vrtání na kontinentech (ICDP) a jako součást Projektu Chicxulub byla provedena přesná měření teploty ve vrtu Yaxcopoil-1. Mezi 6.-19. březnem 2002 bylo provedeno sedm teplotních karotáží do hloubky 858 m. První měření proběhlo 10 dní po dovrtání vrtu
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013