Record details

Title
    High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment
Author
    Čermák, Vladimír
    Krešl, Milan
    Šafanda, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 3
Pages
    s. 413-437
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/06/1181, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216770
    Projekt: IAA300120603, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0216773
    Překlad názvu: Teplotní monitorování s vysokou rozlišovací schopností ve vrtu, detekce deterministického signálu v teplotně porušeném prostředí
    Rozsah: 25 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    borehole correction
    recurrence analysis
    temperature monitoring
Keyword
    Borehole
    Detection
    Deterministic
    Environment
    High
    Monitoring
    Noisy
    Resolution
    Signals
    Temperature
Abstract (in czech)
   Teplota byla monitorována jako funkce času v několika vybraných hloubkách v experimentálním vrtu. Průměr vrtu je 15 cm, vrt je hluboký 150 m a vnitřní umělohmotná pažnice o průměru 5 cm zabraňuje vniknutí okolní vody. Průměrný teplotní gradient ve vrtu je 19,2 mK/m. Vrt byl hlouben v roce 1993 a od té doby byl v klidu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013