Record details

Title
    High sedimentation rates and thicknesses of the Neogene in the Circummediterranean area; application of results of the IGCP No.25 part 4.
Statement of responsibility
    Ján Seneš
Other titles
    Velké mocnosti a vysoké hodnoty rýchlosti sedimentácie neogénu cirkummediteránnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č.25; časť 4
Author
    Seneš, Ján, 1924-1992
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 21, no. 6
Pages
    s. 481-509
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    neogén
    Paratethys
    sedimentační dynamika
    Tethys
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Středozemní moře
Keyword
    Application
    Area
    Circummediterranean
    High
    IGCP
    Neogene
    No.25
    Rates
    Results
    Sedimentation
    Thicknesses
Abstract (in czech)
   Analýza vysokých sedimentačních rychlostí a mocnosti neogenních sedimentů v některých středomořských oblastech Tethydy a Paratethydy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012