Record details

Title
    High-frequency sea-level fluctuations and plant habitats in Cenomanian fluvial to eastuarine succession: Pecínov quarry, Bohemia
Author
    Kvaček, J.
    Svobodová, Marcela
    Špičáková, L.
    Uličný, D.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Vol./nr.
    Roč. 136, -
Pages
    s. 165-197
Year
    1997
Notes
    Projekt: 403, PV, CZ
    Projekt: GA205/93/0344, GA ČR
    Projekt: GA205/94/1744, GA ČR
Keyword
    Bohemia
    Cenomanian
    Eastuarine
    Fluctuations
    Fluvial
    Habitats
    High-frequency
    Pecínov
    Plant
    Quarry
    Sea-level
    Succession
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012