Record details

Title
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech Republic
Author
    Diehl, J. F.
    Kadlec, Jaroslav
    Šroubek, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Vol./nr.
    Roč. 251, 3-4
Pages
    s. 547-562
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Historický klimatický záznam v povodňových sedimentech jeskyně Spirálka, Česká republika
    Rozsah: 16 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    environmental magnetism
    interior facies cave sediments
    magnetic susceptibility
    paleoclimate record
    Spirálka Cave (Czech Republic)
Keyword
    Cave
    Climatic
    Czech
    Deposited
    Flood
    Historical
    Interior
    Record
    Republic
    Sediments
    Spirálka
Abstract (in czech)
   V povodňových sedimentech jeskyně Spirálka (Moravský kras) byla měřena magnetická susceptibilita v 5 m vysokém profilu. Srovnání naměřených hodnot s historickým záznamem zimních teplot měřených v pražském Klementinu ukazuje dobrou korelaci, ovlivněnou intenzivnější zemědělskou činností v povodí, která měla za následek větší erozi a přínos větších magnetických zrn.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012