Record details

Title
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
Statement of responsibility
    Miloš Stankoviansky, Aleš Létal
Author
    Létal, Aleš
    Stankoviansky, Miloš, 1947-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 61
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
    913.94
Conspectus category
    55
    913:94
Subject group
    denudace
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    historie
    holocén
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geomorfologická
    recent
    reliéf
    rokle
Geographical name
    Bílé Karpaty (Česko a Slovensko)
    Morava (Česko)
    Slovensko
Keyword
    Biele/Bílé
    Evolution
    Foreland
    Gully
    Historical
    Karpaty
    Mts
    Network
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012