Record details

Title
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
Pages
    s. 83-106
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    asociace minerální
    lokalita mineralogická
    lom
    mineralogie topografická
    minerály
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Čechy (Česko)
    České středohoří-oblast (Česko)
Keyword
    Českého
    Historické
    Lokality
    Mineralogické
    Současný
    Stav
    Středohoří
    Významné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012