Record details

Title
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
Statement of responsibility
    Eduard Straka a Jiří Litochleb
Other titles
    Historical mining working below the Vítkov Hill in Prague, Czech Republic
Author
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Straka, Eduard
    Straka, Eduard, 1949-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    4
    s. 33-36
Year
    2009
Notes
    3 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    55(1)
    550.8
    551.2
    622.1
Conspectus category
    55
    622
    624
    930
Subject group
    Barrandien
    diskuse
    historie
    hornictví
    křemenec
    ordovik
    prachovec
    stavby podzemní
    tektonika
    tunel
Thesaurus term
    central Bohemia
    Czech Republic
    historical adit
    railway tunnels
    the Vítkov Hill
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha - Vítkov
    Praha (Česko)
Keyword
    Česká
    Dílo
    Důlní
    Historické
    Praze
    Republika
    Vítkov
    Vrchem
Abstract (in czech)
   V průběhu hloubení nových železničních tunelů (tzv. Nové spojení) pod vrchem Vítkov v Praze bylo nalezeno stare a dříve neznámé důlní dílo - štola o celkové délce cca 120 m. Tato štola je pravděpodobně technickým pozůstatkem prospekčních aktivit na nerostné suroviny v pražské oblasti v minulosti.
Abstract (in english)
   In course of the tunneling of the new railway tunnels (so-called Nové spojení) below the Vítkov Hill in Prague was found the old and unknown mining working - adit about total length ca 120 m. This adit is by technical remainder probably of the prospecting activities of raw materials in the Prague area in the past.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    14. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012