Record details

Title
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
Other titles
    Historic mining of silver ore in Komárovice near Jihlava, west Moravia.
Author
    Houzar, Stanislav
    Hrazdil, Vladimír
    Škrdla, Pavel
    Vokáč, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Rerum Naruralium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.)
Vol./nr.
    Roč. 12, č. prosinec
Pages
    8
Year
    2012
Thesaurus term
    baryte vein
    GPS position map
    medieval mining
    Moldanubicum
    silver ores
    western Moravia
Keyword
    Dolování
    Historické
    Jihlavy
    Komárovicích
    Morava
    Rud
    Stříbrných
    Západní
Abstract (in czech)
   Na dvou lokalitách u Komárovic u Jihlavy se zachovaly pozůstatky po dolování stříbrných rud. Pozůstatky po dolování (jámy i zavalené šachty) tvoří na žíle tah o celkové délce 200 m, na druhé lokalitě jen několik desítek metrů. V blízkosti se nalezly pozůstatky po středověkých obcích Komárovice a především Šamonín ze 13. století. V obou případech byly exploatovány barytové žíly v rulách. Nositelem Ag byly inkluze freibergitu a pyrargyritu-polybasitu v galenitové rudě.
Abstract (in english)
   At two places at Komárovice (forest "Obora") are the remains of the medieval silver mining. Closest to the mining place is located medieval settlement Komárovice and mainly Šamonín with the findings of graphite-bearing ceramics corresponding first third of the 13th century. The remains of the pits and shafts are found in the northwest corner of forest and going towards the southeast at length about 200 m. Short linear arranged dump piles, forms five shallow pits, lies on the margin of a slope about 300 m east from the lodge "Obora". In both cases were exploited baryte veins (? quartz, calcite), which penetrated migmatized sillimanite-biotite gneisses and mylonites.The bearer of the silver is inclusions of freibergite (26-30 wt. % Ag) and silver-rich phase close to pyrargyrite-polybazite (63 wt. % Ag, 2 wt. % Cu) in galenite.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014