Record details

Title
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Müller, Karel
Conference
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice (11.04.2000-12.04.2000 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
Pages
    s. 13-18
Notes
    Překlad názvu: Historical instruments for geomagnetics measurements in the Collections of VŠB - Technical university of Ostrava
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Keyword
    Geomagnetická
    Historické
    Měření
    Ostravě
    Přístroje
    Sbírkách
    VŠB
Abstract (in czech)
   Sbírky VŠB-TU Ostrava obsahují řadu historických přístrojů pro geomagnetická měření. V příspěvku je prezentován katalog nejstarších a nejzajímavějších přístrojů pro tato měření. Katalog je doložen barevnými a černobílými fotografiemi.
Abstract (in english)
   Collections of VŠB-TU of Ostrava contain historical instruments for geomagnetic measurements. In this contribution, we submitted catalog of the oldest and of the most interesting instruments. The catalog is support by colour or black and white pictures.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012