Record details

Title
    Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Conference
    Workshop Adolfa Patery 2005 "Extrémní hydrologické jevy v povodích" (08.11.2005-08.11.2005 : Praha, .XE)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
Pages
    s. 61-66
Notes
    Projekt: IAA3086401, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Historical floods in Bohemia in the work of Dresden hydrometeorologist Christian Gottlieb Pötzsch. On the occasion of the 200th anniversary of his decease
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Bohemia
    Elbe
    historical floods
Keyword
    200
    Christiana
    Čechách
    Díle
    Drážďanského
    Gottlieba
    Historické
    Hydrometeorologa
    Okraj
    Pötzsche
    Povodně
    úmrtí
    Výročí
Abstract (in czech)
   Na jaře 2005 uplynulo 200 let od úmrtí významného saského hydrometeorologa Ch. G. Pötzsche, autora pozoruhodného kompendia "Chronologické dějiny velkých povodní Labe za tisíc a více let". Tato monografie vyšla v Drážďanech v roce 1784 a později byla doplněna dvěma dodatky (z let 1786 a 1800). Je výsledkem mnohaletého a pečlivého shromažďování a studia nejrůznějších historických i soudobých zdrojů informací. Pro dokumentaci historických povodní v České republice je důležité, že Pötzschovo dílo obsahuje také celou řadu údajů o vzniku a průběhu konkrétních hydrometeorologických extrémů v českém úseku povodí Labe a jeho přítoků. Autor totiž čerpal nejen z řady historických pramenů (německých, českých i latinských), nýbrž i z dostupných soudobých informací z Čech, dnes pozapomenutých nebo nedochovaných. Proto je Pötzschova monografie významná i pro hodnocení a rekonstrukci "českých" povodní do roku 1800.
Abstract (in english)
   This year, it was 200 years that have passed since the decease of the prominent Saxon hydrometeorologist Ch.G. Pötzsch (1732-1805), author of remarkable compendium "Chronological history of large flood events on the Elbe River in a thousand and more years". The monograph was published in Dresden in 1784 and later added two annexes (from 1786 and 1800). It is a result of many years of hard work in the collection and study of most varied historical and contemporary sources of information. For the documentation of historical floods in Czech Republic the work by Pötzsch importantly also includes a range of data on the rise and course of concrete hydrometeorological extremes in the Czech segment of the Elbe River catchment and its affluents since the author drew his knowledge not only from historical entries (German, Czech and Latin) but also from available contemporary data originating from Bohemia, forgotten or unextant today.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012