Record details

Title
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
Statement of responsibility
    Jaroslav Hrabánek
Author
    Hrabánek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 2
Pages
    s. 108-115
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    016
    55(1)
    622.3
    929
    930
Conspectus category
    01
    622
    929
    930
Subject group
    bibliografie
    biografie
    historie
    hornictví
    ložiska rud
    rudy Ag
    rudy Co
    rudy Cu
    rudy Fe
    rudy Pb
    rudy Sn
    saxothuringikum
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Erzgebirge (SRN-Sachsen)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    SRN-Sachsen
Keyword
    českém
    Historický
    Hornictví
    Krušnohoří
    Přehled
    Rozvoje
    Saském
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012