Record details

Title
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
Statement of responsibility
    Jindřich Šancer
Other titles
    A historical overview of development in methods designed for the indication of coal matter self-ignition by indicating gases
Author
    Šancer, Jindřich
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
Vol./nr.
    Č. 33
Pages
    s. 19-27
Year
    2004
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha), Stud. Dějin Horn.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
Subject group
    báňská historie
    chromatografie plynová
    databanka
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    monitoring
    oxid uhelnatý
    oxidace
    požár
    program počítačový
    rizika geologická
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    uhlí
    uhlovodíky
    vysoká teplota
    výzkum
Geographical name
    Austrálie
    Česká republika
    Japonsko
    Kanada
    Polsko
    SRN
    SSSR
    Velká Británie
Keyword
    Historický
    Hodnocení
    Indikačních
    Metod
    Plynů
    Samovznícení
    Uhlí
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012