Record details

Title
    Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově
Other titles
    History and present ore processing in Horní Benešov plant
Author
    Rambousek, Petr
    Řepka, Vlastimil
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008
Pages
    10
Notes
    Akce: 2008 ; Zaječí
Thesaurus term
    mining history, ore processing, tailings, flotation, technology, environmental impacts
Keyword
    Benešově
    Historie
    Horním
    Polymetalických
    Rud
    Současnost
    úpravy
Abstract (in czech)
   Příspěvek předkládá krátkou rekapitulaci historie těžby v Horním Benešově od 13. století. Je popsána technologie úpravy rud od drcení po flotaci a ukládání flotačních produktů.Je popsán vliv úpravy na životní prostředí a monitoring současného stavu.
Abstract (in english)
   History and present ore processing in Horní Benešov plant
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014