Record details

Title
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
Author
    Moučka, L.
    Vavro, Leona
    Vavro, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 3
Pages
    s. 33-36
Year
    2014
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: The history of mining and processing shales in Budišovice and Pustá Polom - Part 1
    Rozsah: 4 s. : P
Subject category
    clay
    shale
    shale processing
Keyword
    Břidlice
    Budišovicemi
    Historie
    Jílové
    Oblasti
    Polomí
    Pustou
    Těžby
    Zpracování
Abstract (in czech)
   Nízký Jeseník a Oderské vrchy jsou oblastmi Moravy a Slezska již po několik století nerozlučně spojenými s těžbou a zpracováním jílových břidlic. Těžená břidlice se využívala především jako střešní krytina šikmých střech, štítů, vikýřů a komínů a rovněž jako přírodní materiál pro obklady nebo dlažbu. Břidlicový odpad, který často představoval téměř veškeré množství vytěžené suroviny, se po příslušné úpravě drcením nebo mletím využíval jako plnivo do barev, lepidel, tmelů, pryže nebo při výrobě gramofonových desek, dále jako posyp asfaltových lepenkových pásů nebo pro výrobu expanditu - umělého, lehčeného kameniva. Z břidlice se zhotovovaly také psací tabulky, stolní a elektroizolační desky, brousky a nejrůznější galanterní a ozdobné předměty.
    Právě výroba elektrických izolačních desek a později i širokého sortimentu galanterního zboží byla v minulosti specialitou továrny břidlicových výrobků, která se nacházela mezi obcemi Budišovice a Pustá Polom a která byla nerozlučně spojena se jménem Jana Wondrušky.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014