Record details

Title
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
Author
    Moučka, L.
    Vavro, Leona
    Vavro, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost
Vol./nr.
    -, č. 4
Pages
    s. 37-40
Year
    2014
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: The history of mining and shales processing in Budišovice and Pustá Polom - Part 2
    Rozsah: 4 s. : P
Subject category
    clay
    shale
    shales processing
Keyword
    Břidlice
    Budišovicemi
    Historie
    Jílové
    Oblasti
    Polomí
    Pustou
    Těžby
    Zpracování
Abstract (in czech)
   Počátky dolování jílových břidlic v oblasti Nízkého Jeseníku spadají pravděpodobně do druhé poloviny 18. století, nejstarší písemná zmínka se váže k lokalitě Svobodné Heřmanice, kde se břidlice těžila od roku 1776 (Němec, 1949, Řihák, 1966). Největšího rozmachu ovšem dosáhla těžba těchto hornin ve druhé polovině 19. století, kdy zde byla v provozu více než stovka lomů (Jahn, 1917). O samotné budišovické břidlici, její těžbě a zpracování existuje poměrně málo literárních údajů, lokalita není například zahrnuta v publikovaných soupisech lomů rakousko-uherské monarchie (Hanisch a Schmid, 1901) ani Československé republiky (Pokorný, 1948, Frejková, 1952). Krátké zmínky uvádějí pouze Jahn (1917) nebo Patteisky (1929), z poslední doby pak Rybařík (1994) a Kumpera, Strohalm (1995). Nejpodrobněji se budišovickou břidlicí zabýval Urban (1935). Historii budišovické továrny popisuje Pchálek (1972, 1982). Dějiny těžby a využití budišovické břidlice se začínají psát okolo roku 1830.
   V té době byl majitelem části lesa u potoka Studnice mezi obcemi Budišovice a Pustá Polom zdejší rolník Matěj Depta.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014