Record details

Title
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice (48. : 13.10.2009-15.10.2009 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
Pages
    S. 1-7
Notes
    Autoři celkem: 2
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Genesis of Underground Spaces Origin of Jeroným Mine using Preserved Maps and Sketches
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Jeroným mine
    mining documentation
Keyword
    Dochovaných
    Dolu
    Důlních
    Historie
    Jeroným
    Map
    Náčrtů
    Prostor
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Písemná důlní dokumentace a mapy shořely během požáru v Čisté v roce 1772, proto je toto datum významné pro středověký Důl Jeroným. Důl byl již v útlumu, a proto nová dokumentace nebyla zhotovena. V příspěvku je představen pravděpodobný časový sled vzniku podzemních prostor pro dnes známé části Opuštěných důlních děl.
Abstract (in english)
   Written mining documentation and maps burned down during fire in Čistá in 1772; therefore, this date is significant one for medieval Mine Jeroným. This mine was in damping and new documentation was not prepared. In this paper, it is presented probable time sequence of underground spaces origin for known parts of Abandoned Mine Workings.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012