Record details

Title
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
Statement of responsibility
    Milan Blížkovský, Jaroslav Ibrmajer, Milan Fejfar, Čestmír Tomek, Miloš Suk
Author
    Blížkovský, Milan, 1934-1994
    Fejfar, Milan
    Ibrmajer, Jaroslav, 1926-
    Suk, Miloš, 1934-
    Tomek, Čestmír
Language
    česky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 49-55
Notes
    3 obr.
    il.
Classfication no.
    55(1)
    550.3
Conspectus category
    550
Subject group
    Český masiv
    geologie hlubinná
    geologie regionální
    mapa geofyzikální
    měření seizmické
    profil seizmický
    průzkum ložiska
    seizmika reflexní
    uhlovodíky
    Západní Karpaty
Geographical name
    Morava (Česko)
    Slovensko
Keyword
    1985-1987
    ČSSR
    Geofyzikální
    Hlavní
    Hlubinné
    Kůry
    Léta
    Ložiskového
    Potřeby
    Státního
    Stavby
    úkolu
    Výsledky
    Výzkum
    Výzkumu
    Zemské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014