Record details

Title
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
Statement of responsibility
    Antonín Přichystal
Other titles
    Principal results of a study of the Paleozoic volcanism in the Šternberk-Horní Benešov belt (the Nízký Jeseník Mts.)
Author
    Přichystal, Antonín, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Vol./nr.
    Roč. 29
Pages
    s. 41-66
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Subject group
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    bazika
    břidlice zelená
    devon
    diabas
    globální tektonika
    karbon-spodní
    keratofyr
    moravský devon a spodní karbon
    vulkanismus
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Hlavní
    Jeseník
    Nízký
    Paleozoického
    Pruhu
    Studia
    šternbersko-hornobenešovském
    Vulkanismu
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Výsledky svědčí pro zařazení vulkanismu na divergentní deskové rozhraní, kontinentální rift v pokročilém stupni vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012