Record details

Title
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
Other titles
    Al rich waters from unsaturated sandstone zones: the rich acidified environment by atmospheric deposition in ČR?
Author
    Bruthans, Jiří
    Schweigstillová, Jana
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
Pages
    4
Notes
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Thesaurus term
    Acidification
    Al peciation
    sandstones
    unsaturated zone
Keyword
    Acidifikované
    Atmosférickou
    Bohaté
    ČR
    Depozicí
    Hliníkem
    Nejvíce
    Nenasycené
    Pískovců
    Prostředí
    Vody
    Zóny
Abstract (in czech)
   Byly studovány dvě lokality v severní části Českého ráje. Studovala se acidifikace hliníkem bohatých vod pískovů Klokočských skal a Besedické skály.
Abstract (in english)
   Two localities in the northern part of Bohemian Paradise were studied. Research of acidification of Al rich waters from sandstones of Klokočské Rocks and Besedická Rock.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012