Record details

Title
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 76, č. 3
Pages
    s. 148-149
Year
    1997
Keyword
    Hloubkový
    Hranické
    Propasti
    Průzkum
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012